Đồ án Phân tích chương trình marketing cho sản phẩm xe máy Air Blade 125cc và Wave Alpha 100cc của công ty Honda Việt Nam

Số trang: 77
Loại file: docx
Lượt xem 1375
Lượt tải 162

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/04/2018 06:36

Mô tả :LỜI MỞ ĐẦU Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường luôn hướng tới tối đa hóa lợi nhuận. Từ đó doanh nghiệp có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên và thực hiện nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước. Muốn giải quyết các vấn đề này các doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ nhu cầu của thị trường để từ đó xác định hướng sản xuất phát triển cho phù hợp đồng thời doanh nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt trong điều kiện của nền kinh tế bước vào hội nhập khu vực và thế giới, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải chủ động tham gia cạnh tranh quyết liệt ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp không có sự lựa chọn nào khác là phải nâng cao khả năng nhận thức lý thuyết thực hành Marketing vào kinh doanh.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Phân tích chương trình marketing cho sản phẩm xe máy Air Blade 125cc và Wave Alpha 100cc của công ty Honda Việt Nam