Báo cáo Ứng dụng công nghệ ozone xử lý nước thải sản xuất giấy và bột giấy

Số trang: 37
Loại file: pdf
Lượt xem 1749
Lượt tải 211

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/03/2018 02:47

Mô tả :1. Giới thiệu về công ty Goshu Kohsan (Việt Nam) 2. Ứng dụng của Ozone cho xử lý nước thải 3. Giới thiệu về máy Ozone của Mitsubishi 4. Mô hình thử nghiệm

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo Ứng dụng công nghệ ozone xử lý nước thải sản xuất giấy và bột giấy