Đồ án Thiết kế bộ nguồn cấp điện liên tục UPS

Số trang: 31
Loại file: pdf
Lượt xem 2585
Lượt tải 312

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:27

Mô tả :1.1 Cung cấp năng lượng điện cho những tải nhạy cảm 1. Sự cố nguồn năng lượng điện Sự cố trong các nguồn năng lượng điện có thể xẩy ra trong quá trình lắp đặt trang thiết bị hoặc ở đầu vào hệ thống (quá tải, nhiễu, mất cân bằng pha, sấm sét, ). Những sự cố này có thể gây ra những hậu quả khác nhau. Về mặt lý thuyết: Hệ thống phân phối năng lượng điện tạo ra một điện áp hình sin vơi biên độ và tần số thích hợp để cung cấp cho thiết bị điện (400V-50Hz chẳng hạn). Trong thực tê, những sóng hình sin điện áp và dòng điện cùng tần số bị ảnh hưởng trong phạm vi khác nhau bởi những sự cố có thể xuất hiện trong hệ thống.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Thiết kế bộ nguồn cấp điện liên tục UPS