Đồ án thiết kế dụng cụ công nghiệp dao phay lăn răng

Số trang: 0
Loại file: doc
Lượt xem 112
Lượt tải 0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:37

Mô tả :MỤC LỤC Lời mở đầu . Phần I THIẾT KẾ DAO TIỆN ĐỊNH HÌNH 1. Phân tích chọn dụng cụ gia công .1 2. Chọn điểm cơ sở .1 3. Chọn góc trước và góc sau .1 4. Tính toán profin dao .1 5. Tính toán kết cấu dao tiện định hình lăng trụ .5 6. Tính toán chiều rộng dao tiện định hình lăng trụ .5 7. Điều kiện kỹ thuật .6 a. Vật liệu phần cắt .6 b. Độ cứng sau nhiệt luyện .6 c. Độ nhám bề mặt .6 d. Sai lệch các góc mài sắc .6 Phần II Tính toán thiết kế dao phay đĩa môdul 1. Tính toán hình dáng lưỡi cắt .8 2. Tính toán profin làm việc của dao 9 3. Chọn các kích thước dao phay đĩa modul 27 4. Điều kiện kỹ thuật 27 5. Nhãn hiệu dao .27 6. Bản vẽ thiết kế dao phay đĩa modul . .27 Phần III Thiết kế dao phay định hình có g > 0o 1. Phân tích chi tiết gia công . .30 2. Tính toán profin trong tiết diện chiều trục và tiết diện mặt trước .30 3. Lựa chọn kết cấu của dao . 33 4. Yêu cầu kỹ thuật chế tạo dao 34 5. Bản vẽ chế tạo dao phay định hình hớt lưng .34 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án thiết kế dụng cụ công nghiệp dao phay lăn răng