Đồ án Thiết kế hệ dẫn động băng tải - Nguyễn Văn Tiến

Số trang: 53
Loại file: docx
Lượt xem 2657
Lượt tải 322

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:36

Mô tả :Số vòng quay sơ bộ của động cơ là : nSb= nlv.uht Trong đó nlv : là số vòng quay của trục công tác uht : là tỷ số truyền của toàn bộ hệ thống Số vòng quay của trục công tác : nlv nlv = = vòng/phút với D=380mm : đường kính băng tải Tỷ số truyền của toàn bộ hệ thống : uht uht = uđubrux Tra bảng 2.4/t21/q1- ta chọn : uđ = 4 ; ubr = 3 ; ux = 3. Suy ra : uht = 4.3.3=36 Số vòng quay sơ bộ của động cơ là : nSb= nlv.uht =80,42.36 = 2895,12 vòng/phút

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Thiết kế hệ dẫn động băng tải - Nguyễn Văn Tiến