Luận văn Yếu tố loại hình dân gian trong hạnh các thánh tử đạo Việt Nam

Số trang: 188
Loại file: pdf
Lượt xem 773
Lượt tải 90

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:35

Mô tả :Trải qua mấy ngàn năm văn hiến, con người Việt Nam đã từng bước đón nhận những luồng tư tưởng văn hóa mới, chọn lọc và biến đổi cho phù hợp với đời sống tình cảm tâm hồn Việt, mang bản sắc riêng của dân tộc. Trong đó có lĩnh vực tôn giáo. Đặc biệt mối quan hệ giữa văn học và tôn giáo như một yếu tố mang tính truyền thống trong văn học Việt Nam. Khoảng thập kỷ 50 của thế kỷ XVI, những giáo sĩ người phương Tây đầu tiên đã đặt chân đến Việt Nam truyền bá đạo Công giáo. Chính từ mảnh đất phương Nam này, một tôn giáo mới từng bước phát triển và lan tỏa rộng khắp Việt Nam. Vì sao từ một cộng đoàn giáo dân bé nhỏ đã nảy nở hạt giống đức tin và sinh sôi triển nở khắp nơi? Chắc hẳn tư tưởng tôn giáo ấy ít nhiều có liên hệ gần gũi với tâm thức, văn hóa tinh thần Việt Nam

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Yếu tố loại hình dân gian trong hạnh các thánh tử đạo Việt Nam

Tài liệu liên quan