Đồ án Thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công nghiệp N – Tỉnh Quảng ninh

Số trang: 82
Loại file: docx
Lượt xem 29
Lượt tải 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:56

Mô tả :1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP N. Mục tiêu của dự án: - Hình thành Khu công nghiệp không có khu dân cư trong ranh giới quy hoạch. Trong khu công nghiệp có khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất. - Quy hoạch mạng lưới hạ tầng khu công nghiệp thuận lợi kết hợp chặt chẽ với quy hoạch phát triển đô thị, phân bố dân cư, nhà ở và các công trình xã hội phục vụ công nhân trong khu công nghiệp. - Định hướng quy hoạch phù hợp hơn với quy hoạch, kế hoạch và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh QN. - Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn của tỉnh QN. - Nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. - Có khả năng đáp ứng nhu cầu lao động.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công nghiệp N – Tỉnh Quảng ninh