Đồ án Thiết kế kết cấu cụm bánh lái cho tàu hàng 20.000 tấn

Số trang: 82
Loại file: doc
Lượt xem 179
Lượt tải 1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:29

Mô tả :1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI. - Hiện ngành công nghiệp đóng tàu ở nước ta đang phát triển rất nhanh, Đảng và nhà nước cũng đặt ngành công nghiệp này vào một ngành mũi nhọn của đất nước. Để đưa ngành công nghiệp đóng tàu của nước ta đứng hàng đầu thế giới, thì vấn đề áp dụng khoa học kỹ thuật và công việc thiết kế tàu và các thiết bị phụ là hết sức quan trọng. - Thiết bị lái tàu thủy là bộ phận quan trọng trong hệ thống thiết bị tàu thủy, đảm bảo tính năng hàng hải cho một con tàu. - Trong thực tế, việc giải quyết bài toán thiết kế thiết bị lái tàu thủy nói chung và tàu hàng nói riêng, qua đó tính bền cho thiết bị lái là nhu cầu cấp thiết mà ngành tàu thuyền đặt ra hiện nay. - Việc tính toán kết cấu cụm bánh lái cũng là một phần trong việc thiết kế thiết bị lái, trong tính toán kết cấu sử dụng các công thức gần đúng từ thực nghiệm theo phương pháp lý thuyết, theo quy phạm hoặc theo các mẫu các bánh lái đã được sử dụng ngoài thực tế. - Chính vì những lý do đó nên đề tài “ Thiết kế kết cấu cụm bánh lái cho tàu hàng 20.000 tần ” thì việc lựa chọn phương án thiết kế của tôi là tính theo quy phạm phân cấp và đóng tàu vỏ thép 2003 TCVN 6259-3:2003. 1.2. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI. - Đề tài “Thiết kế kết cấu cụm bánh lái cho tàu hàng 20.000 tấn” là nhằm giải quyết các vấn đề chính sau: + Phân tích lựa chọn kiểu bánh lái nào để phù hợp với đường hình của tàu đã có. + Tính toán các thông số hình học của bánh lái. + Tính toán thủy động học của bánh lái, để làm cơ sở cho việc chọn máy lái. + Tính toán kết cấu của bánh lái, trục lái cũng như các ổ đỡ, chốt sau đó kiểm tra bền cho các thiết bị đó. - Bố cục đề tài bao gồm: Chương 1 : Đặt Vấn Đề Chương 2 : Chọn Tàu Mẫu_ Xác Định Các Thông Số Hình Học Của Bánh Lái Chương 3 : Thiết Kế Kết Cấu Cụm Bánh Lái Chương 4 : Kết Luận Và Kiến Nghị

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Thiết kế kết cấu cụm bánh lái cho tàu hàng 20.000 tấn