Đề tài Thiết kế cầu tại Quảng Bình

Số trang: 145
Loại file: pdf
Lượt xem 1414
Lượt tải 172

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:23

Mô tả :Trong xu thế phát triển chung của thế giới ,sự phát triển của nền kinh tế luôn đi kèm với sự phát triển cở sở hạ tầng GTVT nói cách khác GTVT luôn luôn phải đi tr-ớc một b-ớc . Đối với một n-ớc có nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh nh- n-ớc ta ,việc phát triển cơ sơ hạ tầng GTVT hơn lúc nào hết có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Những cây cầu mới xây ,những tuyến đ-ờng mới mở không những hoàn thiện thêm mạng l-ới giao thông quốc gia tạo nền tảng vững chắc cho giao l-u ,thông th-ơng giữa các vùng miền mà còn thu hút vốn đầu t- n-ớc ngoài góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất n-ớc . Nhận thức đ-ợc điều đó, sau 4 năm học tập và nghiên cứu về chuyên ngành “Thiết kế cầu” tại bộ môn “Xây dựng cầu đường” của tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng, em đã có đ-ợc những kiến thức cơ bản và những kinh nghiệm thực tế quý báu về chuyên ngành thiết kế cầu đ-ờng. Kết quả học tập qua quá trình 4 năm học đã phần nào đ-ợc phản ánh trong đồ án tốt nghiệp mà em xin trình bày ở d-ới đây.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế cầu tại Quảng Bình