Domain Model

Số trang: 7
Loại file: doc
Lượt xem 426
Lượt tải 50

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:04

Mô tả :1 Introduction 1.1 Purpose Tài liệu này mô tả kiến trúc các lớp miền của module Quản lý kho (Stock Control). 1.2 Scope - Tài liệu này dành cho tất cả các nhân viên phân tích và phát triển dự án sCanteen. - Tài liệu này mô phỏng mô hình kiến trúc lớp miền của module Stock Control. - Tài liệu này không dùng cho khách hàng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Domain Model