Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo nắp hầm hàng tàu vỏ thép

Số trang: 216
Loại file: doc
Lượt xem 307
Lượt tải 4

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:29

Mô tả :Công nghiệp tàu thủy hiện là một trong những ngành mũi nhọn của nước ta hiện nay. Tận dụng ưu thế về tự nhiên cũng như xã hội, trong những năm gần đây công nghiệp tàu thủy đã có những bước phát triển vượt bậc, hệ thống nhà máy tàu biển Việt Nam đã có thể đóng những tàu trọng tải lớn. Tuy nhiên, để hoàn thiện sản phẩm ta còn phải nhập khẩu một số bộ phận, điển hình trong số đó là nắp hầm hàng tàu vỏ thép. Đề tài: “Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo nắp hầm hàng tàu vỏ thép” góp phần giải quyết vấn đề thực tế đề ra giải pháp thi công chế tạo nắp hầm hàng tàu vỏ thép với công nghệ hiện có của nền công nghiệp tàu thủy nước ta. Được sự phân công của bộ môn, trong thời gian từ ngày 30/07/2007 đến ngày 10/11/2007, tôi đã thực hiện đề tài “Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo nắp hầm hàng tàu vỏ thép” với nội dung chính gồm 4 chương như sau : Chương 1 : Đặt vấn đề Chương 2 : Yêu cầu kinh tế kỹ thuật đối với quy trình công nghệ chế tạo nắp hầm hàng tàu vỏ thép. Chương 3 : Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo nắp hầm hàng. Chương 4 : Thảo luận kết quả.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo nắp hầm hàng tàu vỏ thép