Đồ án Thiết kế thi công hồ chứa nước sông Dinh 3 tỉnh Bình Thuận

Số trang: 42
Loại file: doc
Lượt xem 127
Lượt tải 43

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:30

Mô tả :Nhiệm vụ công trình- Cấp nước sinh hoạt cho 163500 dân thuộc xã La Gi - Cấp nước cho khu công nghiệp 1900 ha và 200 ha sân Golf - Tưới cho 2228 ha đất nông nghiệp - Cắt giảm lũ một phần cho hạ du - Khai thác du lịch và cải thiện môi trường trong vùng

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Thiết kế thi công hồ chứa nước sông Dinh 3 tỉnh Bình Thuận