Đồ án Thiết kế thiết bị cô đặc chân không một nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH

Số trang: 64
Loại file: docx
Lượt xem 852
Lượt tải 95

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:57

Mô tả :PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔ ĐẶC I Nhiệm Vụ Của Đồ Án - Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH. - Nồng độ dịch ban đầu 10% - Nồng độ sản phẩm 20% - Áp suất chân không cô đặc 0,65at - Nhiệt độ đầu của nguyên liệu: 300C (chọn) II Giới Thiệu Về Nguyên Liệu Natri hydroxid NaOH nguyên chất là chất rắn màu trắng, có dạng tinh thể, khối lượng riêng 2,13 g/ml, nóng chảy ở 318oC và sôi ở 1388oC dưới áp suất khí quyển. NaOH tan tốt trong nước (1110 g/l ở 20oC) và sự hoà tan toả nhiệt mạnh. NaOH ít tan hơn trong các dung môi hữu cơ như methanol, ethanol NaOH rắn và dung dịch NaOH đều dễ hấp thụ CO2 từ không khí nên chúng cần được chứa trong các thùng kín. Dung dịch NaOH là một base mạnh, có tính ăn da và có khả năng ăn mòn cao. Vì vậy, ta cần lưu ý đến việc ăn mòn thiết bị và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất NaOH.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Thiết kế thiết bị cô đặc chân không một nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH