Đồ án Thiết kế xây dựng Khách sạn du lịch sapa

Số trang: 26
Loại file: pdf
Lượt xem 977
Lượt tải 112

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:51

Mô tả :Trong quá trình 5 năm học tại trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng , với sự nhiệt tình giảng dạy của các thầy cô trong trƣờng đã giúp em tích lũy đƣợc nhiều kiến thức trong ngành học của mình, cũng nhƣ những kiến thức cần thiết để phục vụ cho đồ án tốt nghiệp. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo đã giúp đỡ và dìu dắt em trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trƣờng. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo: KTS. NGUYỄN THẾ DUY ( giáo viên hƣớng dẫn tốt nghiệp ) đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo cho em trong suôt quá trình thực hiện đồ án tốt ngiệp tốt nghiệp. Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã giúp đỡ, động viên em rất nhiều để hoàn thành giai đoạn học tập quan trọng này.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Thiết kế xây dựng Khách sạn du lịch sapa