Đề tài Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên Đầu tư G&P

Số trang: 55
Loại file: doc
Lượt xem 1334
Lượt tải 162

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:22

Mô tả :Đất nước ta đang trong tiến trình hội nhập kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước theo định hướng XHCN để đáp ứng được yêu cầu này nước ta cần phải có một đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ, tay nghề cao đáp ứng được yêu cầu tất yếu của quá trình sản xuất kinh doanh sự phát triển của đất nước và nền kinh tế thị trường. Chính vì vậy việc thu hút những lao động giỏi, có năng lực làm việc quản lý tốt là một việc làm hết sức khó khăn. Một trong những yếu tố tạo ra sức hút cho người lao động và các nhà quản lý, nhà đầu tư đó chính là tiền lương cho người lao động. Do vậy tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một phần trọng yếu trong công tác tổ chức kế toán của doanh nghiệp. Việc quản lý tốt tiền lương trong doanh nghiệp góp phần tăng tích lũy trong xã hội, giảm chi phí trong giá thành sản phẩm, khuyến khích tinh thần tự giác trong lao động của công nhân viên, tiền lương làm cho họ quan tâm đến kết quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy họ phát huy khả năng sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao tay nghề, năng suất chất lượng, mẫu mã sản phẩm góp phần không nhỏ vào sự phồn vinh của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế quốc dân nói chung. Ngày nay cuộc sống đang thay đổi theo sự phát triển của nền kinh tế đòi hỏi nhu cầu Nhận thức được vai trò của công tác kế toán, đặc biệt là tiền lương và các khoản trích theo lương trong quản lý chi phí sản xuất kinh doanh của công ty là vấn đề trọng yếu, vì thế Em chọn đề tài này là: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên Đầu tư G&P nhằm mục đích tìm hiểu về vấn đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Đầu tư G&P nói riêng và các công ty khác nói chung. Chính sự thay đổi đó làm cho tiền lương của công nhân viên trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải có một mức thù lao xứng đáng để phù hợp với cuộc sống hiện tại thì khi đó quản lý tiền lương là yếu tố cực kỳ cần thiết.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên Đầu tư G&P