Đồ án Tìm hiểu công nghệ sản xuất MTBE và đề xuất sơ đồ công nghệ sản xuất MTBE từ phân đoạn C4 của quá trình Cracking, tính toán cân bằng cho thiết bị phản ứng năng suất 500000 tấn/năm

Số trang: 47
Loại file: pdf
Lượt xem 2176
Lượt tải 271

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:01

Mô tả :(Bản scan) Về cơ bản các loại xăng được chế bién từ dầu mỏ ít được sử dụng trực tiếp do không đáp ứng được các chỉ tiêu hóa lý của xăng thương phẩm. Vì vậy để đáp ứng được các yêu cầu kĩ thuật đặc biệt là trị số octan, bên cạnh việc phối trộn nhiều loại xăng gốc với nhau như xăng chưng cất, xăng crackat, xăng reformat... các nhà sản xuất còn sử dụng phụ gia để pha vào xăng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Tìm hiểu công nghệ sản xuất MTBE và đề xuất sơ đồ công nghệ sản xuất MTBE từ phân đoạn C4 của quá trình Cracking, tính toán cân bằng cho thiết bị phản ứng năng suất 500000 tấn/năm