Đề tài Tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên rừng của Việt Nam

Số trang: 16
Loại file: pdf
Lượt xem 1190
Lượt tải 140

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/03/2018 02:55

Mô tả :Nội dung trình bày 1. Giới thiệu khái quát về tài nguyên rừng VN 2. Tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên rừng VN 3. Các nỗ lực giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu trong Lâm nghiệp

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên rừng của Việt Nam