Đồ án Tổ chức khai thác than trong lò chợ vỉa 6 mức +160/+200 t.iv-:-t.iii áp dụng giá khung di động theo biểu đồ chu kỳ

Số trang: 20
Loại file: doc
Lượt xem 40
Lượt tải 21

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:20

Mô tả :Ngành than là một ngành mũi nhọn trong nền kinh tế nước ta, đây là ngành có vai trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Ngành than cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho nhiều ngành công nghiệp khác như điện lực, hoá chất, luyện kim, xi măng. Ngoài ra, than còn là mặt hàng xuất khẩu mang lại nguồn ngoại tệ, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước. Vì vậy, sự phát triển ổn định và đi lên không ngừng của ngành than hiện nay là một dấu hiệu đáng mừng cho sự phát triển của ngành công nghiệp khoáng sản nước ta. Với mô hình Tổng Công ty và gần đây là sự chuyển đổi thành Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, trong nhiều năm qua, ngành than đã có bước phát triển vượt bậc về đầu tư công nghệ, sản lượng khai thác tăng nhanh, mở rộng và đa dạng hoá ngành nghề, phát triển ổn định, tạo việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động.Trong những năm qua, Công ty TNHH một thành viên than Nam Mẫu (trước đây là Xí nghiệp than Nam Mẫu trực thuộc Công ty than Uông Bí), cùng với ngành than và khoáng sản đã có những bước phát triển nhanh chóng, mạnh dạn thay đổi những trì trệ, lạc hậu trước đây để có sự chủ động hơn, mạnh dạn hơn, cùng với kinh nghiệm tổ chức sản xuất – tổ chức lao động hợp lý và các quy chế đúng đắn của ngành than đã thúc đẩy Công ty phát triển về nhiều mặt. Sản lượng khai thác của Công ty tăng đáng kể, những năm gần đây đều đạt hơn 1 triệu tấn, mức thu nhập của người lao động được nâng cao rõ rệt.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Tổ chức khai thác than trong lò chợ vỉa 6 mức +160/+200 t.iv-:-t.iii áp dụng giá khung di động theo biểu đồ chu kỳ