Đề tài Một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương giao thoa ánh sáng trong chương trình Vật lý đại cương

Số trang: 112
Loại file: pdf
Lượt xem 2809
Lượt tải 348

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:15

Mô tả :Trong thời đại ngày nay, nhân tố con người đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của một đất nước. Muốn có được những con người tốt thì nền giáo dục phải phát triển theo kịp những chuyển biến của thời đại. Nền giáo dục Việt Nam chưa đáp ứng tốt những yêu cầu này. Do đó, một trong những vấn đề được xã hội quan tâm nhất hiện nay là xây dựng một nền giáo dục với chất lượng ngày càng cao để không chỉ góp phần nâng cao dân trí mà còn tăng cường chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để đạt được mục tiêu này chúng ta đang tiến hành nhiều phương thức để đổi mới giáo dục. Và một trong những đổi mới được dư luận thường nhắc đến là đổi mới trong hình thức kiểm tra đánh giá: chuyển dần từ hình thức kiểm tra tự luận sang hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan. Mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược nhau về ưu nhược điểm của hình thức trắc nghiệm khách quan, nhưng hình thức này cũng đã chứng tỏ được một số ưu điểm nổi bật của nó so với hình thức kiểm tra tự luận như : có thể kiểm tra kiến thức ở mức độ bao quát; tránh nạn học vẹt, học tủ; hạn chế những tiêu cực trong công tác kiểm tra, đánh giá

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương giao thoa ánh sáng trong chương trình Vật lý đại cương