Đồ án Xây dựng bảo tàng và sự cần thiết đầu tư

Số trang: 21
Loại file: pdf
Lượt xem 589
Lượt tải 73

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 14/01/2018 00:50

Mô tả :Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống đấu tranh dựng n-ớc và giữ n-ớc. Trải qua mấy nghìn năm nhân dân Việt Nam phải đ-ơng đầu với hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác. Do đó, để đem lại chiến thắng cho dân tộc, bảo vệ toàn vẹn non sông lãnh thổ cho đến ngày nay, cùng với tinh thần đấu tranh quật c-ờng của nhân dân Việt Nam, chúng ta đã phải sử dụng đến hàng loạt các loại vũ khí từ thô sơ đến hiện đại. Chính vì vậy các hiện vật vũ khí đã đ-ợc nhân dân ta sử dụng từ tr-ớc đến nay cần phải đ-ợc l-u giữ để các thế hệ mai sau thấy đ-ợc niềm tự hào dân tộc.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Xây dựng bảo tàng và sự cần thiết đầu tư