Đồ án Xây dựng website mua bán điện thoại di động trên mạng

Số trang: 0
Loại file: doc
Lượt xem 85
Lượt tải 0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:37

Mô tả :MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 MỤC LỤC 2 NỘI DUNG BÁO CÁO 4 Chương 1: Khảo sát, cơ sở lý thuyết xây dựng bài toán 4 I. Giới thiệu về cơ sở thực tập: 4 1. Giới thiệu về trường Đại học Dân lập Hải Phòng: 4 2. Bộ môn tin học 5 II. Khảo sát, cơ sở lý thuyết xây dựng bài toán 5 1. Cơ sở lý thuyết của đề tài 5 2. Khảo sát, cơ sở xây dựng bài toán 5 3. Tìm hiểu về Web và HTML 7 4. Ngôn ngữ kịch bản Java Script 10 5. Tìm hiểu về ngôn ngữ asp 14 Chương 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu và chức năng hệ thống 17 I. Thiết kế cơ sở dữ liệu 17 1. Mô hình liên kết thực thể ER 17 1.1 Các kiểu thực thể 17 1.2 Các kiểu liên kết 17 1.3 Mô hình ER 18 II. Phân tích hệ thống 21 1. Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 21 2. Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống 21 3. Mô hình phân rã chức năng chi tiết 21 4. Danh sách các hồ sơ dữ liệu sử dụng 22 5. Các kho dữ liệu của hệ thống 22 6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 23 7. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 23 Chương 3: Thiết kế giao diện 25 I. Giao diện cho user 26 1. Xem sản phẩm của từng hãng ĐT 26 2. Xem chi tiết các tính năng của từng loại ĐT 26 3.Dùng tính năng so sánh điện thoại: 26 4. Khách hàng có thể Download: 28 5. Xem giới thiệu các phụ kiện: 28 6.Xem các tin tức liên quan đến ĐT: 28 7.Tìm kiếm ĐT theo tên và theo giá tiền: 28 8. Gửi ý kiến góp ý: 29 9. Đặt mua hàng: 29 II. Giao diện cho admin 30 1. Đăng nhập hệ thống (dùng cho người quản lý website) 30 2. Quyền quản lý hãng: 31 3. Thêm Điện Thoại: 32 4. Xem hoá đơn đặt hàng: 33 5. Xem góp ý: 34 6. Quản lý tin tức: 35 8. Thoát khỏi hệ thống : 35 Chương 4: Thử nghiệm hệ thống 35 1. Hướng dẫn cài đặt 35 2.Hướng dẫn sử dụng 36 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 37 1. Nhận xét việc ứng dụng CNTT tại trường ĐHDLHP 37 3. Nhận xét đánh giá chương trình học tại trường 38 4. Những đề xuất kiến nghị 38 5. Tự nhận xét bản thân 38

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Xây dựng website mua bán điện thoại di động trên mạng