Đề tài Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam

Số trang: 46
Loại file: pdf
Lượt xem 778
Lượt tải 93

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:52

Mô tả :Trường THPT Duy Tân là một trường công lập thuộc TP Tam Kỳ. Việc đầu tư xây dựng mới công trình Trường THPT Duy Tân không chỉ tạo điều kiện học tập thuận lợi cho học sinh vùng Đông TP Tam Kỳ mà còn góp phần giảm quá tải tại các trường THPT trên địa bàn TP Tam Kỳ và các vùng lân cận thuộc huyện Thăng Bình và Núi Thành. Qua đó, góp phần “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” trên địa bàn các xã vùng ven biển, tạo nguồn lực về con người cho công cuộc thiết lập và xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến công tác giáo dục dân trí, nhất là khu vực vùng ven biển bãi ngang. Vì thời gian đầu mới thành lập nên đội ngũ cơ hữu của trường còn hạn chế, đặc biệt nhu cầu tin học hóa các vấn đề nghiệp vụ của nhà trường như điểm danh, nhập điểm, cập nhật thông tin hiện còn đang xử lý thủ công. Điều này gây nhiều phiền phức về năng suất hoạt động trong nhà trường.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam