Dược lâm sàng tại bệnh viện Việt Nam: Khảo sát về những dịch vụ đang được triển khai của dược lâm sàng và cơ hội phát triển

Số trang: 22
Loại file: pdf
Lượt xem 268
Lượt tải 28

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:09

Mô tả :Tình hình chung : ● Nhiều dự án hợp tác quốc tế: VNM-240, B13, OMS ● Thông tư số 31-12/TT BYT (2012): lần đầu quy định chức năng, nhiệm vụ của một ‘Dược sĩ lâm sàng’ ● Chiến lược phát triển ngành Dược quốc gia đến 2020, tầm nhìn 2030(QĐ 68-TTg): 50% BV tuyến tỉnh, trung ương; 30% nhân lực Dược là ‘Dược sĩ lâm sàng’ ● Chương trình đào tạo “Dược sĩ” có nhiều cải tiến: Tăng cường các môn học về khía cạnh lâm sàng cho đối tượng Dược sĩ theo định hướng Dược lâm sàng ● Chương trình đào tạo liên tục: Được phát triển vào năm 2013 dành cho đối tượng Dược sĩ bệnh viện (Chương trình chính thức được thông báo vào năm 2014)

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Dược lâm sàng tại bệnh viện Việt Nam: Khảo sát về những dịch vụ đang được triển khai của dược lâm sàng và cơ hội phát triển