FTAs/BITs và phát triển dài hạn: Trường hợp của ngành điện tử và chế biến thực phẩm ở Việt Nam

Số trang: 30
Loại file: pdf
Lượt xem 1085
Lượt tải 126

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/03/2018 23:38

Mô tả :Bối cảnh – Chiến lược phát triển KTXH 2011 – 2020 và Kế hoạch phát triển KTXH 2011-2015: • VN trở thành nước công nghiệp hiện đại; và • Hội nhập kinh tế sâu rộng hơn – Việt Nam đã tham gia tích cực vào nhiều FTAs/BITs Áp lực cạnh tranh gay gắt hơn đối với các doanh nghiệp trong nước “Không gian chính sách” cho việc áp dụng các can thiệp chính sách truyền thống để bảo hộ các ngành công nghiệp trong nước bị thu hẹp

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

FTAs/BITs và phát triển dài hạn: Trường hợp của ngành điện tử và chế biến thực phẩm ở Việt Nam