Giao thông đô thị TP. Đà Nẵng: Cơ hội và thách thức

Số trang: 42
Loại file: pdf
Lượt xem 3078
Lượt tải 373

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/03/2018 23:48

Mô tả :1. Vị trí địa lý và những thách thức trong phát triển giao thông đô thị tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian vừa qua 2. Tầm nhìn và chiến lược phát triển Giao thông vận tải Đà Nẵng 3. Định hướng phát triển giao thông đô thị của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Giao thông đô thị TP. Đà Nẵng: Cơ hội và thách thức