Giáo trình Thủy lực - Bùi Thị Thùy Duyên

Số trang: 75
Loại file: pdf
Lượt xem 169
Lượt tải 2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:53

Mô tả :(Bản scan) Định nghĩa: Thủy lực học còn được gọi là cơ học chất lỏng ứng dung, là một môn khoa học ứng dụng Thủy lực nghiên cứu: - Các quy luật cân bằng và chuyển động của chất lỏng - Các biện pháp ứng dụng các quy luật đó vào thực tiễn

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Giáo trình Thủy lực - Bùi Thị Thùy Duyên