Hiện trạng phát triển tôm - lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long

Số trang: 74
Loại file: pdf
Lượt xem 1096
Lượt tải 127

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/04/2018 06:58

Mô tả :Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của Việt Nam, có các hình thức nuôi đa dạng, bao gồm: nuôi thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến, nuôi chuyên tôm, nuôi luân canh, xen canh tôm-cá, tôm-rừng và tôm-lúa. Nuôi tôm-lúa là hình thức nuôi tôm khá phổ biến ở các tỉnh ven biển, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đánh giá là loại hình canh tác có triển vọng mở rộng, nâng cao hiệu quả. Báo cáo tư vấn này là kết quả nghiên cứu đánh giá hiện trạng, xác định các hạn chế, thách thức và đề xuất các giải pháp phù hợp làm cơ sở xây dựng đề án nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững tôm-lúa vùng ĐBSCL.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Hiện trạng phát triển tôm - lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long