Hóa đơn thuế

Số trang: 38
Loại file: ppt
Lượt xem 2056
Lượt tải 245

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:50

Mô tả :Hóa đơn GTGT (hóa đơn VAT) là hóa đơn chính thức do Bộ Tài chính Việt Nam ban hành áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, mua bán, vận tải nội địa. Trên hóa đơn VAT sẽ ghi rõ tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua (nếu có), danh mục hàng hóa dịch vụ, ngày thực hiện giao dịch, tổng giá trị hàng hóa dịch vụ, giá trị tính thuế VAT, thuế suất thuế VAT và giá trị thuế VAT.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Hóa đơn thuế