Hội thảo Giao thông đô thị phát triển bền vững mục tiêu hướng tới của các đô thị Việt Nam

Số trang: 27
Loại file: pdf
Lượt xem 3050
Lượt tải 371

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/03/2018 23:03

Mô tả :I. Đặt vấn đề Hệ thống giao thông là bộ khung tạo nên cấu trúc đô thị, là huyết mạch và ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế đô thị. Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị phát triển bền vững có mối liên hệ mật thiết với quy hoạch đô thị phát triển bền vững. Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị phát triển bền vững ựa trên 3 trục cột: • Bền vững về kinh tế; • Bền vững về xã hội; • Bền vững về môi trường.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Hội thảo Giao thông đô thị phát triển bền vững mục tiêu hướng tới của các đô thị Việt Nam