Hội thảo hài hòa hóa các quy định về SPS của Việt Nam và EU: Một số quy định và khuyến nghị đối với ngành thủy hải sản và rau quả Việt Nam

Số trang: 26
Loại file: pdf
Lượt xem 1687
Lượt tải 200

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/03/2018 23:08

Mô tả :NỘI DUNG 1. Hệ thống luật pháp Việt Nam và EU trong ATTP, ATSH, TSNG và ghi nhãn sản phẩm 2. Thực thi quy định của Việt Nam – EU trong sản xuất, xuất khẩu thủy sản vào EU 3. Những quy định của Việt Nam nhằm hài hòa với những quy định mới của EU

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Hội thảo hài hòa hóa các quy định về SPS của Việt Nam và EU: Một số quy định và khuyến nghị đối với ngành thủy hải sản và rau quả Việt Nam