Hội thảo Thực trạng và giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường trong trường phổ thông

Số trang: 239
Loại file: pdf
Lượt xem 875
Lượt tải 94

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/03/2018 23:48

Mô tả :Bạo lực học đường là vấn nạn của giáo dục Việt Nam trong những năm qua và cả hiện tại. Trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên xuất hiện tin bài về nạn bạo lực học đường. Điều đó đã phản ánh thực trạng xuống cấp trầm trọng về đạo đức của một bộ phận không nhỏ học sinh và một số giáo viên. Có những vụ vi phạm nghiêm trọng đạo đức của học sinh và phẩm chất của giáo viên đã diễn ra mà chúng ta không ngờ tới. Giáo dục để giảm thiểu, tiến tới ngăn chặn hoàn toàn nạn bạo lực học đường đang là mối quan tâm hàng đầu của các ngành chức năng, trong đó, có ngành giáo dục, gia đình và toàn xã hội. Đã có những nghiên cứu, những cuộc luận bàn, những Hội thảo về vấn đề bạo lực học đường được tổ chức, đã có những biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường được đưa ra. Nhưng, bạo lực học đường vẫn tiếp tục xảy ra, số lượng các vụ việc có chiều hướng gia tăng so với những năm trước, đặc biệt là những vụ việc nghiêm trọng. Nhằm góp một phần trong nỗ lực chung tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu ngăn chặn bạo lực học đường, Viện Nghiên cứu Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường trong trường phổ thông”

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Hội thảo Thực trạng và giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường trong trường phổ thông