Hướng dẫn lập, thanh, quyết toán kinh phí Đề tài nghiên cứu khoa học dự án ADB

Số trang: 32
Loại file: ppt
Lượt xem 2134
Lượt tải 255

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:49

Mô tả :Căn cứ pháp lý lập, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện đề tài; Nguyên tắc thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài; Chứng từ thanh, quyết toán kinh phí thực hiện đề tài; Trao đổi và thảo luận.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Hướng dẫn lập, thanh, quyết toán kinh phí Đề tài nghiên cứu khoa học dự án ADB