Đề tài Tình hình hoạt động tại công ty cổ phần container Việt Nam (viconship)

Số trang: 48
Loại file: doc
Lượt xem 2347
Lượt tải 289

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:20

Mô tả :Trong công cuộc hội nhập, ngành Vận tải biển Việt Nam đã đạt được bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. Đi đôi với việc đổi mới là hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật Cảng thì việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp không thể xem nhẹ. Theo sự phát triển của đất nước, khối lượng hàng hóa hàng năm vận chuyển bằng đường thủy nội địa tăng lên không ngừng phục vụ cho các khu công nghiệp, các nhà máy, khu đô thị mới. Đứng trước thời cơ, thuận lợi và thử thách mới, ngành vận tải thủy nói chung và Công ty cổ phần container Việt Nam (VICONSHIP) nói riêng đã từng bước vươn lên. VICONSHIP là một trong những hãng đại lý tàu biển và vận tải hàng đầu, có hệ thống cảng container, kho bãi, đội xe riêng phục vụ cho các dịch vụ vận chuyển hàng hoá thông thường và hàng container cả 3 miền Bắc, Trung. Dưới đây là báo cáo thực tập nghiệp vụ của em tại Công ty cổ phần container Việt Nam (VICONSHIP) . Nội dung bản báo cáo của em bao gồm: Chương I: Vài nét về lịch sử phát triển của Công ty cổ phần container Việt Nam Chương II: Tổng quan về chức năng, nhiệm vụ của cảng Chương III: Cở sở vật chất và lĩnh vực hoạt động Chương IV: nội quy làm việc ở cơ quan, xí nghiệp, phòng ban Chương V: Đặc điểm và quy trình làm việc của nhà máy, xí nghiệp Chương VI: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Tình hình hoạt động tại công ty cổ phần container Việt Nam (viconship)