Kế hoạch marketing quán coffee green heaven

Số trang: 40
Loại file: docx
Lượt xem 58
Lượt tải 40

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:19

Mô tả :Cùng với sự ra đời của nền kinh tế thị trường , nền kinh tế nước ta phát triển nhanh chóng , đời sống nhân dân được nâng cao . Nhu cầu tiêu dùng từ đó phát triển . Trong địa bàn khu vực thành phố Kontum , đã và đang ngày càng nhiều quán coffee tham gia kinh doanh . Cạnh tranh trên lĩnh vực kinh doanh coffee ngày càng gay gắt .Trước những thách thức và cơ hội đặt ra trước mắt , để có thể tồn tại lâu dài và phát triển . Điều tiên quyết là việc tự hoàn thiện và khẳng định vị trí của mình trên thị trường . Vì vậy việc xây dựng một chương trình marketing là việc thực sự cần thiết nhằm xác định rõ hướng đi cũng như tận dụng các cơ hội , tránh những rủi ro trong kinh doanh. Đồng thời tận dụng được tối đa nguồn vốn , tăng cường khả năng cạnh tranh của quán .Nhận thấy tầm quan trọng của Marketing . Tôi đã sử dụng vốn kiến thức có được sau khoảng thời gian học tập trên lớp , nghiên cứu tài liệu cùng với sự hướng dẫn tận tình của T.S Đặng Văn Mỹ . Tạo ra chương trình marketing ngắn hạn cho quán coffee Green Heaven.Qua chương trình này , cũng là cơ hội để tôi có thêm kinh nghiệm quý báu cho công việc sau này .

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Kế hoạch marketing quán coffee green heaven