Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai: Khó khăn và thách thức

Số trang: 18
Loại file: pdf
Lượt xem 2325
Lượt tải 278

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/03/2018 01:37

Mô tả : Là tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam.  phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam Trung Quốc - đường biên giới dài hơn 200 km.  Diện tích 6.357 km2, toàn tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng, mật độ sông suối khá dày, độ dốc lưu vực lớn.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai: Khó khăn và thách thức