Kế hoạch tăng cường năng lực hội điều dưỡng và phát triển nghề điều dưỡng Việt Nam giai đoạn 2010-2015

Số trang: 36
Loại file: pdf
Lượt xem 2948
Lượt tải 360

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/07/2018 02:45

Mô tả :NỘI DUNG • Tổ chức Hội điều dưỡng Việt Nam. • Xu hướng phát triển của điều dưỡng quốc tế. • Thành tựu và khó khăn,thách thức. • Các giải pháp tăng cường năng lực cho Hội điều dưỡng Việt Nam.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Kế hoạch tăng cường năng lực hội điều dưỡng và phát triển nghề điều dưỡng Việt Nam giai đoạn 2010-2015