Luận văn Khảo sát quy trình và hệ thống quản lý chất lượng HACCP cho sản phẩm tôm thẻ (Litopenaeus vannamei) IQF và đê xuất làm giảm chi phí sản xuất tại Công ty Minh Phú - Hậu Giang

Số trang: 76
Loại file: pdf
Lượt xem 2678
Lượt tải 329

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:59

Mô tả :(Bản scan) Trong hơn 10 năm trở lại đây, ngành thủy sản đã có những bước phát triển nhanh và ổn định, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh đó, ngày 10/9/2013, Bộ thương mại Hoa kỳ (DOC) đã ra quyết định cuối cùng về mức thuế chống phá giá của tôm đông lạnh Việt Nam trong giai đoạn 1/2/2011 đến 31/12/2012

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Khảo sát quy trình và hệ thống quản lý chất lượng HACCP cho sản phẩm tôm thẻ (Litopenaeus vannamei) IQF và đê xuất làm giảm chi phí sản xuất tại Công ty Minh Phú - Hậu Giang