Tiểu luận Trình bày phân loại, phân bố, đặc điểm sinh học đặc điểm sinh thái, các biện pháp quản lý cỏ u du thưa

Số trang: 9
Loại file: docx
Lượt xem 2214
Lượt tải 271

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:54

Mô tả :Cỏ dại là những thực vật mọc ở nơi không mong muốn, gây cản trở các hoạt động của con người. Cỏ dại là những thực vật quen thuộc trong đời sống của chúng ta. Chúng ta bắt gặp cỏ dại ở rất nhiều nơi như: bờ mương, bờ đê, ven đường, trong vườn, đất trồng trọt. Khi cỏ dại mọc lẫn lộn với cây trồng thì chúng cạnh tranh chất dinh dưỡng, ánh sáng, . làm cho cây trồng chậm phát triển, hoặc không thể phát triển được gây mất năng suất cây trồng. Tuy nhiên không thể phủ nhận vai trò của chúng trong đời sống như: cỏ dại làm nguồn thức ăn cho gia súc, chống xói mòn ở vùng cao, bờ mương, bờ đê, là nguồn dược liệu quý trong y học

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Trình bày phân loại, phân bố, đặc điểm sinh học đặc điểm sinh thái, các biện pháp quản lý cỏ u du thưa