Khóa luận Đánh giá hiện trạng quản lý môi truờng – An toàn sức khỏe tại công ty đóng tàu phà rừng

Số trang: 76
Loại file: pdf
Lượt xem 185
Lượt tải 76

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:08

Mô tả :Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).Điều tra hiện trạng quản lý môi trường – An toàn sức khỏe tại công ty đóng tàu Phà Rừng. Từ đó đưa ra những đề xuất, những biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm phù hợp với điều kiện của công ty.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khóa luận Đánh giá hiện trạng quản lý môi truờng – An toàn sức khỏe tại công ty đóng tàu phà rừng