Đề tài Công nghệ chế biến thực phẩm - Quá trình ép đùn

Số trang: 46
Loại file: pptx
Lượt xem 619
Lượt tải 74

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:06

Mô tả :Đầu thoát liệu có dạng côn hay gắn với dĩa khuôn đục lỗ để định dạng cho sản phẩm. Cơ cấu tạo áp lực: piston hay vis tải. Nguyên liệu đi qua một đầu của buồng chứa, chuyển dịch bên trong buồng nhờ lực đẩy của piston hoặc chuyển động tròn xoay của vis tải và thoát ra ở đầu kia của thiết bị.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Công nghệ chế biến thực phẩm - Quá trình ép đùn