Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của Công ty Cổ phần SHD Việt Nam

Số trang: 44
Loại file: doc
Lượt xem 201
Lượt tải 20

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:19

Mô tả :Nhiệm vụ chính của phân tích hoạt động kinh doanh là đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu đã được xây dựng, đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Trước xu thế mở cửa hội nhập kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng diễn ra gay gắt điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải tính toán hiệu quả đồng vốn bỏ ra để đảm bảo hiệu quả sử dụng. Quản lý và sử dụng vốn trong mỗi doanh nghiệp có tác động rất lớn đến việc tăng hay giảm chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng, giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói riêng là mục tiêu phấn đấu hàng đầu và lâu dài. Nhận thức được tầm quan trọng và tính thiết thực của vấn đề này, đồng thời thông qua quá trình thực tập tại công ty, cùng với sự chỉ dẫn tận tình của Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy, em đã lựa chọn: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của Công ty Cổ phần SHD Việt Nam ” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu, nội dung luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần SHD Việt Nam . Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần SHD Việt Nam .

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của Công ty Cổ phần SHD Việt Nam