Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng

Số trang: 94
Loại file: pdf
Lượt xem 338
Lượt tải 42

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 22:04

Mô tả :Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Xây dựng cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng và hiệu quả hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại hiện nay. - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng - Đưa ra các giải pháp và kiến nghị hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng