Khóa luận Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay mua xe ô tô tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất

Số trang: 69
Loại file: pdf
Lượt xem 2758
Lượt tải 334

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:28

Mô tả :(Bản scan) Nền kinh tế nước ta những năm gần đây khá phát triển. Hoạt động của ngành ngân hàng là một trong những ngành có đóng góp đáng kể. Trong đó, tín dụng ngânhàng là bộphận quan trọng đã đáp ứng nhu cầu về vốn cho các hoạt động kinh tế trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp,d ịch vụ. Trong điều kiện hiện nay, việcnâng cao chất lượng và hiệu quả của sử dụng vốn, của nghiệp vụ tín dụng là điều không thể thiếu nhằm đảm bảo cho sự sống và phát triển của mỗi ngân hàng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khóa luận Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay mua xe ô tô tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất