Đề tài Tìm hiểu về các chỉ tiêu phân tích chất lượng nguyên liệu súp lơ xanh

Số trang: 246
Loại file: docx
Lượt xem 2920
Lượt tải 361

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:21

Mô tả :Ngày nay, kinh tế xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống con người ngày một nâng cao thì vấn đề an toàn lương thực càng được coi trong. Trong lịch sử phát triển của loài người đã khẳng định “lương thực, thực phẩm là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia. Lương thực thực phẩm cung cấp một phần đáng kể Gluxit, Protit, Lipit và các loại vitamin .cho con người và nâng cao đời sống cho người trực tiếp sản xuất.” Trong các loại rau, súp lơ xanh là loại rau giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều acid amin tự do rất cần thiết cho cơ thể người như triptophan, felanin, metonin, hispidin, Acginin.và các vitamin A, B, C, E. trong đó nhiều nhất là vitamin C. Ngoài ra chúng còn chứa các nguyên tố khoáng Ca, K, Na P, S. Do súp lơ xanh dễ chế biến, dễ nấu nướng, dễ ăn lại chứa nhiều chất dinh dưỡng, có thể đóng gói nên hiện nay các nước phát triển có khuynh hướng trồng súp lơ xanh thay thế cải bắp.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Tìm hiểu về các chỉ tiêu phân tích chất lượng nguyên liệu súp lơ xanh