Đề tài Tìm hiểu về các chỉ tiêu phân tích chất lượng nguyên liệu bột khoai mì

Số trang: 478
Loại file: docx
Lượt xem 2115
Lượt tải 261

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:24

Mô tả :Bột khoai mì – một loại bột có giá trị kinh tế cao. Từ khoai mì chúng ta có thể ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau như : thực phẩm, công nghệ mỹ phẩm và dược phẩm, công nghệ giấy, công nghệ dệt, công nghệ khai khoáng, Đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, bột khoai mì có các ứng dụng khác nhau như: chất ổn định, chất gắn kết, chất làm đặc, những ứng dụng này là dựa vào từng đặc tính khác nhau của bột mà tạo nên. Nhưng khi muốn thêm bột khoai mì vào một loại thực phẩm nào thì ta cần quan tâm xem bột khoai mì đó có đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng ki sử dụng sản phẩm và đạt chất lượng yêu cầu như đã công bố. Để đạt được những điều này chúng ta cần phải có các văn bản quy định mức yêu cầu chất lượng của sản phẩm bột khoai mì và phương pháp kiểm tra phù hợp.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Tìm hiểu về các chỉ tiêu phân tích chất lượng nguyên liệu bột khoai mì