Đề tài Thiết kế tuyến đường mở mới từ A1 đến B1 thuộc huyện Sapa -Tỉnh Lào Cai

Số trang: 255
Loại file: pdf
Lượt xem 970
Lượt tải 116

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:03

Mô tả :Trong nền kinh tế quốc dân, vận tải là một ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, nó có vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.Trong giai đoạn hiện nay, việc mở mang và quy hoạch lại mạng lưới giao thông nhằm đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân giữa các vùng, sự lưu thông hàng hoá, giao lưu kinh tế, chính trị, văn hoá giữa các địa phương đó trở nên hết sức cần thiết và cấp bách. Để đáp ứng nhu cầu lưu thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng như hiện nay, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất quan trọng đặt ra cho nghành cầu đường núi chung, nghành đường bộ núi riêng. Việc xây dựng các tuyến đường góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nghành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự đi lại giao lưu của nhân dân. Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đường của trường Đại Học Dân lập Hải Phòng, sau 4 năm học tập và rèn luyện dưới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong khoa Xây dựng trường Đại Học Dân lập Hải Phòng, em đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích. Theo nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp của khoa, đề tài tốt nghiệp của em là: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm A1- B1 thuộc địa phận Huyện SAPA tỉnh Lào Cai

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế tuyến đường mở mới từ A1 đến B1 thuộc huyện Sapa -Tỉnh Lào Cai