Khóa luận Nghiên cứu động học giải phóng dược chất của viên cốt trơ đa lớp

Số trang: 36
Loại file: pdf
Lượt xem 791
Lượt tải 86

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/07/2018 02:17

Mô tả :ĐẶT VẤN ĐỀ Công nghệ bào chế thuốc đã có những bước phát triển mạnh trong thời gian qua. Các dạng thuốc giải phóng có kiểm soát ngày nay đã khắc phục được những nhược điểm của dạng thuốc quy ước [1]. Một trong số các dạng bào chế giải phóng kéo dài là viên cốt trơ, có cấu tạo là một viên nén chứa dược chất và các thành phần tạo cốt không tan như Hình 1. Động học giải phóng dược chất từ viên cốt trơ đã được Higuchi mô tả bằng một phương trình toán học vào năm 1960 [7]. Mô hình toán học (động học Higuchi) cho thấy tốc độ dược chất được giải phóng từ cốt trơ tỷ lệ với căn bậc hai của thời gian, điều đó đồng nghĩa với sự sụt giảm tốc độ giải phóng theo thời gian của dược chất từ viên cốt trơ. Để khắc phục nhược điểm đó, chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu động học giải phóng dược chất của viên đa lớp hệ cốt trơ” nhằm đề xuất một mô hình động giải phóng thuốc mới dựa trên sự mở rộng mô hình giải phóng Higuchi cổ điển, để đạt được sự giải phóng dược chất là động học bậc không.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khóa luận Nghiên cứu động học giải phóng dược chất của viên cốt trơ đa lớp