Đề tài Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường M7 – C4 Huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

Số trang: 119
Loại file: pdf
Lượt xem 2173
Lượt tải 267

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:59

Mô tả :Chủ đầu t-ưlà UBND tỉnh Vĩnh Phúc ủy quyền cho sở Giao Thông Công Chính tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện. Trên cơ sở đấu thầu hạn chế để tuyển chọn nhà thầu có đủ khả năng về năng lực, máy móc, thiết bị , nhân lực và đáp ứng kỹ thuật yêu cầu về chất l-ợng và tiến độ thi công. Nguồn vốn xây dựng công trình do ngân sách nhà n-ớc cấp. bên cạnh đó đ-ợc sự hỗ trợ của nguồn vốn ODA. 3. Kế hoạch đầu t-: Dự kiến nhà n-ớc đầu t- tập trung trong vòng 6 tháng, bắt đầu đầu t- từ tháng 1/2011 đến tháng 7/2011. Và trong thời gian 15 năm kể từ khi xây dựng xong Tính khả thi XDCT: Để đánh giá sự cần thiết phải đầu t- xây dựng tuyến đ-ờng M7- C4 cần xem xét trên nhiều khía cạnh đặc biệt là cho sự phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội nhằm các mục đích chính nh- sau: Huyện Tam Đao n m chinh giữa phía bắc tỉnh Vĩnh Phúc , gần ngã ba ranh giới tỉnh Vĩnh Phúc với tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên Phía nam va tây nam giáp huyện Tam D-ơng Phia tây giáp huyện Lập Thạch

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường M7 – C4 Huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc