Báo cáo thực tập định hướng nghề nghiệp tại Công ty TNHH Trang trại Langbiang Farm

Số trang: 41
Loại file: docx
Lượt xem 1988
Lượt tải 243

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:32

Mô tả :Thực tập định hướng nghề nghiệp là hoạt động vô cùng quan trọng trong khung chương trình đào tạo ở nền giáo dục nước ta. Là một trong những môn học có ý nghĩa thực tế cao,dành cho sinh viên năm 3. Sinh viên sẽ tham gia trực tiếp vào thế giới việc làm, trở thành nhân viên của các cơ quan hay các doanh nghiệp.Sinh viên sẽ đảm nhận một hoặc một số công việc hay nhiệm vụ ở đơn vị thực tập nhằm giúp bản thân có thể cảm nhận được những tương tác khác nhau ở môi trường thế giới việc làm.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo thực tập định hướng nghề nghiệp tại Công ty TNHH Trang trại Langbiang Farm

Tài liệu liên quan