Khóa luận Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Long Thành - Công suất 300m3/ngày đêm

Số trang: 136
Loại file: docx
Lượt xem 130
Lượt tải 2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:05

Mô tả :TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu: “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Long Thành, công suất 300 m3/ngày đêm” được tiến hành từ 02/2015 đến 06/2015. Đề tài bao gồm các nội dung sau:  Tổng quan lý thuyết: - Tổng quan về Bệnh Viện Long Thành. - Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải Y tế.  Các công nghệ xử lý nước thải Bệnh Viện đang được áp dụng hiện nay.  Đề xuất 2 phương án thiết kế hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện, áp dụng QCVN 28:2010/BTNMT Cột A. Phương án 1: Nước thải sẽ được tách 2 dòng. Sau khi nước thải y tế và sinh hoạt qua bể tự hoại, nước thải nhà ăn qua bể tách dầu thì cả 2 cùng chảy vào lưới tách rác trước khi chảy vào hố thu, sau đó được bơm vào bể điều hòa. Trong bể điều hòa có bố trí 2 bơm nhúng chìm để bơm nước qua bể Anoxic. Sau quá trình xử lý Nito nước thải sẽ tự chảy qua bể Aerotank. Sau đó chảy qua bể lắng, tiếp đến nước thải sẽ được khử trùng bằng Chlorin và xả ra nguồn tiếp nhận. Phương án 2: Tương tự phương án 1 nhưng thay bể Anoxic và Aerotank thành bể MBBR. Sau đó chảy qua bể lắng, rồi khử trùng và xả ra nguồn tiếp nhận.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khóa luận Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Long Thành - Công suất 300m3/ngày đêm